Điều khoản sử dụng

1. Đồng ý với sử dụng các điều khoản 

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ  Evaviet.net  bạn phải tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra. 

Trường hợp người dùng không có toàn quyền hành vi dân sự hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi đưa ra thì chúng tôi có quyền ngừng công việc cung cấp dịch vụ, khách hàng có thể ngừng lại việc truy cập vào trang web của chúng tôi của tôi.

2. Truy cập trang Web

Evaviet.net có  quyền thay đổi hoặc kết thúc dịch vụ giống như những thông tin mà  Evaviet.net  cung cấp. The thay đổi có thể diễn ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của Evaviet.net thì cần phải cung cấp tài khoản đăng ký thông tin mà chúng tôi yêu cầu. 

Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho  Evaviet.net  cần phải được xác định chính xác và được cập nhật mới nhất. Và những thông tin đó đều  được Evaviet.net  điều chỉnh theo bảo mật chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi không thiết lập cơ chế đăng ký thành viên, do đó chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn.

3. Thương hiệu

Trong trường hợp sử dụng thương hiệu của  Evaviet.net  khi có đồng ý với văn bản của chúng tôi thì bạn mới có thể sử dụng được. 

4. Trí tuệ quyền sở hữu

Trong các quyền truy cập tài khoản và sử dụng dịch vụ của  Evaviet.net cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi với thương mại mục tiêu. 

Tự nhiên bạn không được phép sao chép, tái xuất bản, sửa đổi hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào ở trên  Evaviet.net  mà không có sự cho phép của chúng tôi.

5. Kỉ luật cấm

Evaviet.net  cho phép bạn sử dụng dịch vụ với hợp pháp mục tiêu và thỏa mãn các điều khoản sử dụng do  Evaviet.net  quy định. Tuyệt đối cấm những điều hành vi sử dụng dịch vụ với mục tiêu có phạm vi pháp luật và làm ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.

6. Đóng góp của thành viên

Dịch vụ của  Evaviet.net  bao gồm các thông điệp chức năng, trang web cá nhân, bảng tin và nhiều tương tác chức năng khác nhau. Tương tác tính năng cho phép người dùng đăng tải, xuất nội dung, tài liệu cho người khác. This is call is active đóng góp chung của các thành viên của chúng tôi với tôi.  

Khi người dùng cung cấp thông tin đến dịch vụ của  Evaviet.net  , thì thông tin đó không được gọi là bảo mật thông tin nữa. Mà nó gọi là sự cung cấp, đóng góp của bạn trên dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin như vậy, chúng tôi hoàn toàn không thể thu hồi nó để tái xuất bản xuất bản hoặc sửa đổi thông tin. 

Những thông tin bạn đóng góp cho  Evaviet.net  phải do bạn sở hữu hoặc kiểm tra và phải được bảo đảm chính xác, hợp tác không phạm vi các điều khoản của người sử dụng.

7. Giám sát và thi hành

Evaviet.net có  quyền: 

  • Từ chối hoặc loại bỏ những người đóng góp của thành viên và sửa đổi những người đóng góp này theo hướng cần thiết. 
  • Có quyền cung cấp thông tin của bạn trong trường hợp có cơ quan điều tra yêu cầu để phục vụ cho các nhiệm vụ. 
  • Có quyền hạn quyền truy cập vào dịch vụ của bạn với bất kỳ công việc gì.
  • Chúng tôi cũng không thể duyệt cũng như loại bỏ toàn bộ tài liệu được đăng tải một cách tức thì, sau khi nó mới được đăng tải trên trang web.
  • Đối với bên thứ 3, chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm gì về việc loại bỏ những thông tin, đóng góp của thành viên sau khi những nội dung đó được đăng tải trên Website của  Evaviet.net

8. Nội dung tiêu chuẩn Tuân thủ

Những nội dung đó thành viên đóng góp trên website  Evaviet.net  đều phải tuân theo những quy định của pháp luật tại Việt Nam. Và bất kỳ nội dung nào thành viên cũng được đóng góp vào áp dụng theo tiêu chuẩn.

9. Cung cấp thông tin

Tất cả các thông tin đều được thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên trang web  Evaviet.net  chỉ được sử dụng với mục tiêu chung của thông tin và được cập nhật theo thời gian. Tuy nhiên, that content is notest must be fullcao nhất và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Trách nhiệm liên quan đến chính thức, đầy đủ cũng như kết quả sử dụng của thông tin trên trang web không phải là trách nhiệm của  Evaviet.net . Và bạn sẽ phải có trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên trang web  Evaviet.net

10. Vấn đề Vi phạm quyền

Khi phát hiện có các quyền trong phạm vi thông tin, chúng tôi sẽ lập tức thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Khi bạn chắc chắn điều đó, bạn có thể gửi yêu cầu đến  Evaviet.net  thông qua phù hợp liên kết định dạng để loại bỏ thời gian thông tin.

11. Miễn trừ trách nhiệm

Mọi hậu quả có thể phát sinh ở bên ngoài hoặc các điều khoản liên quan được sử dụng cho đến bạn / bên thứ ba, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm nào cả, đồng thời với chúng tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của trang web  Evaviet.net

12. Bảo đảm

Các tập tin có sẵn tại trang web hoặc được tải về hoàn toàn không được bảo đảm an toàn, không chứa vi rút hoặc phá hoại mã. Do đó, bạn phải chịu trách nhiệm và tiếp tục trả lời cho công việc kiểm tra yêu cầu thông tin bảo vệ, tránh vi rút hoặc các loại độc mã có thể phá hoại thông tin. 

Sử dụng điều khoản có hiệu lực từ ngày 03/9/2021.

Nhập văn bản của bạn ở đây...