Bảo mật chính sách

Chính sách bảo mật của  Evaviet.net  mô tả cá nhân thông tin mà chúng tôi thu thập được và dưới đây là cách chúng tôi thu thập thông tin cũng như cách sử dụng thông tin này.  

1. Cá nhân thông tin được thu nhập như thế nào?

Sau khi đăng ký nhận bản tin, sẽ có hình thức yêu cầu nhập thông tin liên lạc và email địa chỉ, ... Khi đã được thông tin cá nhân thu thập, bạn sẽ  được Evaviet.net  cung cấp đầy đủ các dịch vụ, những điều này mới nhất thông báo, toàn bộ của  Evaviet.net

2.Thông tin được thu thập khi nào?

Tin tức được thu thập và chỉ khi bạn đăng ký nhận định kỳ tin từ Evaviet.net .

3. Archive information time?

Thông tin được lưu trữ từ khi bạn bắt đầu trở thành thành viên của chương trình nhận thông báo  Xem lại Tiết Kiệm  cho đến khi thành viên hủy đăng ký hoặc khi thành viên yêu cầu xóa đăng ký thông tin.

4. Thông tin được thu thập để làm gì? 

Người dùng thông tin được thu thập nhằm mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ cho Người sử dụng;
  • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng tiêu dùng và  Evaviet.net ;
  • Ngăn hoạt động phá hủy, sử dụng tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về Giao dịch của Người dùng Tiêu chuẩn
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có quyền thẩm định.

5. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với cá nhân thông tin của Người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / tổ chức / cá nhân sau khi có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị Evaviet.net .
  • Bên thứ ba có tích hợp dịch vụ với trang web  Evaviet.net
  • Cơ quan nhà nước có quyền thẩm định trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại chế độ hoạt động

6. Bên thứ ba

Evaviet.net  không trao đổi, không bán, không chuyển đổi thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. 

7. Liên kết chương trình

Evaviet.net có các  chương trình liên kết với bên thứ 3 trên Blog với các sản phẩm, dịch vụ khuyến mại của bên thứ 3. Các trang web từ bên thứ 3 đều được bảo mật cho khách hàng. Vì vậy, những trách nhiệm có trong liên kết web nội dung sẽ không phải là trách nhiệm của  Evaviet.net .

8. Quảng cáo chương trình của Google

Trên Evaviet.net  thể sử dụng quảng cáo Google AdSense hoặc có thể đăng tải Blog. Ở đây, Google chính là một nhà cung cấp thứ 3, sử dụng cookie để phục vụ cho quảng cáo. Trường hợp người dùng không muốn sử dụng cookie của Google có thể truy cập vào các quảng cáo bảo mật chính sách và mạng nội dung của Google để chọn không tham gia.

Trên đây là những thông tin về bảo mật chính sách của  Evaviet.net . Xin vui lòng  liên hệ  với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào thắc mắc về bảo mật chính sách.